Практика зі спеціальності

Код модуля: 
МБМ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
к. т. н., доцент Мельник І. В.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Мова навчання: 
українська