Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ІВТ_6134_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5)
Лектори: 
д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович
Результати навчання: 
 • Ознайомлення із структурою приладобудівного підприємства, науково-дослідної установи чи підрозділу, що здійснює розробку, виготовлення чи метрологічну перевірку засобів вимірювання.
 • Ознайомлення з особливостями метрологічного забезпечення технологічних процесів.
 • Ознайомлення з автоматизованими системами проектування.
 • Вивчення основних технологічних процесів виготовлення продукції.
 • Здобуття навичок роботи з конструкторсько-технологічною та нормативною документацією.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • всі навчальні модулі даної програми.
Зміст навчального модуля: 
 • Структура та організація підприємства.
 • Загальні положення щодо виконання НДР.
 • Загальні положення щодо виконання ДКР.
 • Технологія виготовлення продукції.
 • Порядок сертифікації продукції.
 • Організація контролю якості продукції.
 • Організація метрологічних випробувань засобів вимірювань.
Рекомендована література: 
Література по тематиці кваліфікаційної бакалаврської роботи
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — 100 % захист звіту по практиці.
Мова навчання: 
українська