Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕПІ_8009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECTS — 6): самостійна робота
Лектори: 
доц. Клімковський Мар’ян Іванович
Результати навчання: 
ознайомитись з діяльністю підприємства і його організаційною структурою, проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства; зібрати і проаналізувати необхідні документи, пов’язані з темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • економіка підприємства,
 • економічний аналіз,
 • основи менеджменту,
 • організація виробництва,
 • управління потенціалом підприємства,
 • фінансовий менеджмент,
 • менеджмент персоналу підприємства,
 • стратегічне управління підприємством;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Оформлення звіту з практики у повному обсязі. Загальна інформація про мету та види діяльності підприємства. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. Оцінювання трудових ресурсів. Маркетингова діяльність підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність підприємства. Розкриття сутності проблеми згідно теми магістерської кваліфікаційної роботи. Оформлення щоденника з практики.
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки щодо проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.030504 «Економіка підприємства» для всіх форм навчання.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100%): щоденник практики,
 • звіт з практики, захист.
Мова навчання: 
українська