Пожежно-рятувальна підготовка

Код модуля: 
БКМ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 36 год., лекції — 16 год., 0,7 — кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань вмілого виконання найбільш раціональних та ефективних прийомів і способів роботи з пожежно-технічним обладнанням, пожежною та аварійно-рятувальною технікою під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Фізична підготовка», «Безпека життєдіяльності»
Зміст навчального модуля: 
Призначення та завдання пожежно-рятувальної підготовки. Вкладання та одягання одягу та спорядження пожежного. Робота з пожежними стволами, рукавами і рукавною арматурою. Встановлення пожежного автомобіля на вододжерело. Робота з пожежними драбинами. Робота з рятувальними мотузками. Розгортання сил і засобів від основних пожежних автомобілів. Розгортання сил і засобів від спеціальних пожежних автомобілів.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — 56 с.
 2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39 — 488 с.
 3. Наказ МНС України від 07.02.2008 року № 96 «Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях». Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту) — 123 с.
 4. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи» — 282 с.
 5. Н. Г. Шкарабура «Посібник по ПСП», Черкаси — 2001.
 6. «Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань» М — 90.
 7. Настанова з ПСП. Львів 1994, Ярославль-74 р.
 8. Аналіз стану техніки та пожежогасіння в підрозділах МНС України у 2008 році.
 9. В. А. Бушмін та інш. «Пожежно-стройова підготовка». М: 1985.
 10. Нормативи з ПСП. Київ 1995.
 11. В. М. Величко та інш. «Сучасний ППС».
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: КР — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська