Пожежна тактика

Код модуля: 
БКМ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 216 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 — кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань особливостей розвитку і гасіння пожеж та методики розрахунку основних показників пожежогасіння. Рятування людей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Теорія розвитку та припинення горіння», «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка», «Підготовка газодимозахисника», «Пожежно-рятувальна підготовка».
Зміст навчального модуля: 
Поняття про пожежу та явища, що її супроводжують. Класифікація пожеж. Зони на пожежі. Геометричні параметри пожежі та їх визначення. Вогнегасні речовини, способи і прийоми припинення горіння. Інтенсивність і витрата вогнегасних речовин. Сили і засоби, які залучаються для гасіння пожеж. Підрозділи на основних і спеціальних пожежних автомобілях. Розрахунок основних показників, які характеризують тактичні можливості підрозділів. Основи організації гасіння пожеж в населених пунктах України. Плани і картки пожежогасіння. Виїзд і слідування на пожежу. Розвідка пожежі. Рятування людей на пожежі, розгортання сил, евакуація матеріальних цінностей, розбирання конструкцій. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожеж. Управління силами і засобами на пожежі. Гасіння пожеж при незадовільному водопостачанні. Гасіння пожеж при низьких температурах, сильному вітрі, наявності вибухових і радіоактивних речовин. Гасіння пожеж в підвалах будинків. Гасіння пожеж в поверхах і горищах будинків. Гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — Ст. 56.
  2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39 .— Ст. 488.
  3. Наказ МНС України від 07.02.2008 року № 96 «Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях». Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту), Ст. 123.
  4. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи». — Ст. 282.
  5. Я. С. Повзик, П. П. Клюс, А. М. Матвейкін Пожарная тактика. — М; Стройиздат 1990 г.
  6. П. П. Клюс, В. Г. Палюх, А. С. Пустовой, Ю. М. Сенчихін, В. В. Сировий Пожежна тактика. — Харків «Основа» 1998 р.
  7. В. П. Иванников, П. П. Клюс Справочник руководителя тушения пожара. — М; Стройиздат 1987 г.
  8. Я. С. Повзик Справочник руководителя тушения пожара. — М; ЗАО. — Спецтехника 2000 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів.
  • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська