Пожежна та аварійно-рятувальна техніка

Код модуля: 
БКМ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 162 год., лекції — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів інженерних знань, умінь та сучасних методів що дозволяють ефективно використовувати пожежну та аварійно-рятувальну техніку при гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Фізика», «Хімія», «Технічна механіка рідин і газів», «Пожежно-рятувальна підготовка».
Зміст навчального модуля: 
Введення в курс «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка». Одяг та спорядження пожежного, пожежно-технічне обладнання. Пожежні стволи, гідранти і пожежні колонки, робота з ними на пожежі. Рукави і рукавна арматура. Ручні пожежні драбини. Засоби та прилади пінного гасіння. Відцентрові насоси. Струминні насоси. Насоси об’ємного типу. Пожежні мотопомпи. Основні пожежні автомобілі загального призначення. Основні пожежні автомобілі цільового призначення. Спеціальні пожежні автомобілі. Допоміжні пожежні автомобілі. Аварійно-рятувальне обладнання. Аварійно-рятувальні автомобілі.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — Ст. 56.
 2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39 — Ст. 488.
 3. Наказ МНС України від 08.08.2007 р. № 538 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС». — Ст. 49.
 4. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи». — Ст. 282.
 5. О. М. Ларін та ін. «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка». Харків: С.А.М, 2006 р.
 6. В. В. Мартюк та ін. Пожежні автодрабини. К.: Альтернативи, 1998.
 7. Ю. Ф. Яковенко и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. М.: Сторйиздат, 1991.
 8. М. Д. Безбородько. Пожарная техника. М.: Стройиздат, 1989.
 9. ДСТУ 2273: 2006 Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять та технічні умови на пожежне обладнання.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська