Планування, управління та організація дорожньо-будівельного виробництва (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Лектори: 
к. т. н., асистент Терлига В. С.
Результати навчання: 
Вивчення методик та набуття навичок прийняття оптимальних рішень в галузі організації, календарного планування і оперативного управління будівництвом автомобільних доріг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок тривалості будівництва на основі дорожньо-кліматичного графіку. Складання зведеної відомості об’ємів робіт. Аналіз графіку розподілення земляних мас і вибір методів виконання робіт по спорудженню земляного полотна. Комплектування машино-дорожніх загонів для виконання комплексу робіт з будівництва автомобільної дороги. Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах. Організація роботи автотранспорту. Заходи з охорони довкілля. Зведений лінійний календарний графік будівництва автодороги потоковим методом.
Рекомендована література: 
  1. Кіяшко І.В., Стороженко М. С., Зінченко В. М., Прусенко Є.Д. Дорожнє виробництво. Організація, планування та управління. Харків, 2003.
  2. ВБН Г.1-218-020: 2006. Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт.
  3. ВБН Г.1-218-041: 2006. Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами закордонного виробництва з використанням нових технологій.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів.
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100 балів.
Мова навчання: 
українська