Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій

Код модуля: 
БВ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 234 год., лекції — 32год., практичні заняття — 16год., 6,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Каганов В. О.
Результати навчання: 
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати :основи сучасної технології виготовлення збірних залізобетонних конструкцій, технологію монолітного залізобетону;основні властивості та особливості роботи в конструкціях таких матеріалів як бетон, арматурна сталь, цемент, заповнювачі, хімдобавки;основні технологічні розрахунки технології залізобетону, потребу в технологічному обладнанні і його підбір для технологічних ліній.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів та матеріалів,
 • Теплові апарати в технології виробництва будівельних виробів,
 • Бетони і розчини,
 • Механічне обладнання підприємств буд. індустрії,
 • В’яжучі речовини,
 • Арматура для залізобетонних конструкцій,
 • Обладнання виробництва будівельних.
Зміст навчального модуля: 

Номенклатура виробів і конструкцій із бетону і залізобетону. Загальні відомості. Класифікація залізобетонних конструкцій.
Вироби і конструкції цивільних споруд. Конструкції промислових споруд. Інші конструкції і вироби і вимоги до них Основи організації технологічного процесу. Загальні відомості.
Основи організації агрегатно-поточного способу. Основи організації конвеєрного способу Основи організації стендової технології. Касетний спосіб виробництва.
Формування бетонних і залізобетонних виробів. Види форм і їх конструкція Підготовка форм. Очищення форм і їх змащування Методи формування виробів.
Фізико-механічні основи формування і ущільнення бетонних сумішей

Рекомендована література: 
 1. Ю. М.Баженов, А. Г.Комар Технология бетонних и железобетонних изделий. М., 1984.
 2. О. А. Волянський Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій,частина 1, К., Вища школа, 1994.
 3. Н. Г.Русанова, П. П. Пальчик, Л. М.Рижанкова. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій, частина 2, К., Вища школа, 1994.
 4. Ю. М. Баженов. Технология бетона., М., 1987.
 5. Б. В. Стефанов, Н. Г. Русанова, А. В. Волянский. Технология бетонних и железобетонних изделий. Киев., 1982.
 6. А. Ф. Ферронская, В. И. Стамбулко. Лабораторний практикум по курсу Технология бетонних и железобетонних изделий., Киев., 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, КП.
 • Підсумкові контрольні: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська