Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48; кількість кредитів ЄКТС — 6.
Лектори: 
доц. Салашинський О.І.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен мати уяву про класифікацію продовольчих товарів та косметичних засобів. Вміти оцінити якість товарів, використовуючи їх зовнішній вигляд, запах, смак, структуру, наявність домішок. У процесі товарознавчої експертизи, велике значення має її упаковка, відповідність написів та їх наповненість.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
 • Хімія, технологія та застосування харчових добавок
 • Експертиза та контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів
Зміст навчального модуля: 
 • Предмет та завдання товарознавства продовольчих товарів.
 • Харчове законодавство, стандартизація і сертифікація харчових продуктів.
 • Методи оцінювання харчових продуктів і умови їхнього проведення.
 • Товарознавча експертиза зерноборошняних товарів (зерно, борошно та крупи).
 • Товарознавча експертиза хліба, хлібобулочних та макаронних виробів.
 • Товарознавча експертиза кондитерських товарів, цукру та меду.
 • Товарознавча експертиза м’яса та м’ясних виробів.
 • Товарознавча експертиза молока та продуктів його переробки. Вершкове масло.
 • Товарознавча експертиза харчових та кулінарних жирів. Майонез.
 • Товарознавча експертиза риби та рибопродуктів.
 • Товарознавча експертиза плодів, овочів та продуктів їх переробки. Гриби.
 • Товарознавча експертиза смакових товарів (чай, кава, пряності та приправи).
 • Товарознавча експертиза безалкогольних напоїв.
 • Товарознавча експертиза алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
 • Товарознавча експертиза яєць та яєчних товарів.
 • Товарознавча експертиза харчових концентратів.
 • Товарознавча експертиза парфумерних товарів.
Рекомендована література: 
 1. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. — М.:Пищепромиздат, 1999. — 352 с.
 2. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. — М.: Высшая школа, 1991.- 288 с.
 3. Технологии пищевых производств. /А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина и др.; под. ред. А.П.Нечаева. — М.: Колос, 2008. — 768 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська, англійська