Основи технології ремонтно – будівельних робіт

Код модуля: 
БВ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 252 год., лекції — 32год., практичні заняття — 32год., 7 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Котів М. В.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: технологію виконання робіт по демонтажу, ремонту, підсиленню і заміні основних конструктивних елементів будівель і споруд міського господарства, а також правильно підібрати комплекти машин і механізмів, інструменту для якісного виконання даного виду робіт.
 • Вміти: обґрунтовувати необхідність виконання тих чи інших ремонтно-будівельних робіт, вибирати основні способи ремонту, розробляти технологічні карти на основні комплекси ремонтно-будівельних робіт, розраховувати основні техніко-економічні показники проекту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Будівельні матеріали
 • Архітектура промислових і цивільних будівель,
 • Технологія будівельних процесів,
 • Будівельна техніка,
 • Організація і планування будівництва,
 • Будівельна механіка,
 • Механіка грунтів.
Зміст навчального модуля: 
Організація і планування капітального ремонту будівель і споруд міського господарства. Підготовка проектування і склад технічної документації. Технологія демонтажу і розбирання будівельних конструкцій: дахів і покрівель, перекрить і балконів, стін і перегородок, , дверних і віконних заповнень, димових труб і печей. Ремонт і підсилення основ і фундаментів. Ремонт гідроізоляції будинків: влаштування горизонтальної і вертикальної гідроізоляції стін будинків. Ремонт і влаштування гідроізоляції інших конструктивних елементів будівель. Ремонт і підсилення стін і перемичок. Підсилення стовпів і простінків, забезпечення просторової жорсткості будинків. Технологія виконання ремонту, підсилення і заміни перекрить. Ремонт дерев’яних перекрить. Технологія влаштування збірних , монолітних і збірно-монолітних залізобетонних перекрить. Перекриття по металевих балках. Технологія ремонту і влаштування перегородок: каркасних із гіпсокартонних листів і дерев’яних, цегляних та із окремих блоків із легких бетонів та гіпсу. Влаштування санітарно-технічних кабін. Ремонт і відновлення балконів. Технологія виконання робіт по ремонту внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін і перегородок будівель. Ремонт підлог. Котроль якості і приймання виконаних робіт. Техніка безпеки.
Рекомендована література: 
 1. Бойко М. Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. — Л.: Стройиздат, 1977. — 350 с.
 2. Лысова А. И. и др. Справочник по капитальному ремонту жилых зданий. Л.: Стройиздат, 1977. — 320 с.
 3. Кушнирюк Ю. Г. и др. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. К.: Будівельник, 1989. — 256 с.
 4. Яворський В. Р. Механізація монтажних робіт при капітальному ремонті будинків. К.: Будівельник, 1972. — 99 с.
 5. Михалко В. Р. Ремонт конструкций крупнопанельных зданий.М.: Стройиздат, 1986. — 312 с.
 6. Поляков В. Р. Реконструкция и ремонт жилых зданий. М.: Стройиздат, 1988. — 191 с.
 7. Кушнирюк Ю. Г. и др. Карты операционного контроля капстроительства ремонтно-строительных работ. К.: Будівельник, 1985. — 86 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська