Основи реконструкції будівель і споруд міського господарства.

Код модуля: 
БВ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год., лекції — 32год., практичні заняття — 32год., 4 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Іваник І. Г.
Результати навчання: 
Вивчення сучасних технологій реконструкції будинків і споруд і ведення будівельно-ремонтних робіт, враховуючи світовий рівень і конкретні умови (фінансування, наявних матеріально-технічних ресурсів) і використання місцевих будівельних матеріалів та виробів. Крім цього, метою курсу є засвоєння досвіду реконструкції промислових та цивільних будинків і споруд та виконання будівельно — ремонтних робіт відомими фірмами промислових розвинутих країн.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Технологія будівельних процесів»,
  • «Технологія зведення будинків і споруд»,
  • «Організація будівництва».
Зміст навчального модуля: 
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель. Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель (споруд). Порядок визначення термінів перших планових обстежень та паспортизації технічного стану будівель (споруд). Паспорт технічного стану будівлі. Особливості обстеження деяких частин будівель (споруд) та їх конструкцій: металевих конструкцій, дерев’яних конструкцій, покрівель та гідроізоляцій, конструкцій, що зазнають впливу агресивних середовищ. Геодезичні обстеження будівель споруд та конструкцій. Загальні положення з реконструкції і посилення конструктивних елементів будівель і споруд. Оцінка несучої здатності конструкцій, що посилюються. Систематизація. коротка характеристика, область застосування і вибір способів посилення конструктивних елементів будівель і споруд. Систематизація. коротка характеристика, область застосування і вибір способів посилення конструктивних елементів надземної частини будівель і споруд.
Рекомендована література: 
  1. Барашиков А. Я. та ін. Технічна експлуатація будівель і міських територій. — К.: Вища школа, 2000.
  2. Демчина Б. Г., Пелех Т. Б., Моркляник Б. Н., Базилевич Я. О. Підсилення фундаментів будинків при надбудові мансардних поверхів у м. Львові.
  3. ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила прийомки в эсплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
  4. ВСН 61-89 (р) Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття.
  • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська