Основи проектування інтер’єру , частина 1

Код модуля: 
ДОА_6058_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години — 32
Лектори: 
старший викладач Служинська Марія Степанівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • розуміти основні принципи організації об’ємно-просторового середовища, формування основних функціональних зон
 • знати та вміти поєднувати творчу та змістову ідею формування простору інтер’єру.
 • вміти практично застосовувати головні прийоми та принципи формування інтер’єру житла (функціональне зонування, стильові характеристики, кольорове вирішення, декорування і т.д.)
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи композиції,
 • рисунок,
 • живопис,
 • інженерна графіка,
 • макетування,
 • історія мистецтва,
 • історія дизайну.
Зміст навчального модуля: 
Створення тематично обумовленого житлового простору з вираженням творчої та змістової ідей. Застосування правил використання колірних та стильових поєднань. Формування нестандартних рішень у предметному наповнені інтер’єру.
Рекомендована література: 
 1. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. .С. Шумега. м.Київ., Видавництво «Фенікс», 2004.
 2. Цвет в интерьере вашого дома. Сюзи Кьяццари. Издательство «Кристина-Новый Век », 2007.
 3. Дизайн интерьера. Барти Филипс. Издательство «Кладезь-Букс», 2007
 4. Стиль кантри. Джудит Миллер. Издательство «Арт Родник», 2007
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль −30%
 • підсумковий контроль −70%
Мова навчання: 
українська