Основи проектування автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.; лекцій — 32 год.; практичні заняття — 32 год.; 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мовчан М. І.
Результати навчання: 
Оволодіння сучасними методами техніко-економічного обгрунтування усіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народно-господарського значення, природних умов та вимог ефективності і безпеки автомобільних перевезень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геодезія»,
  • «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія»,
  • «Інженерна геологія»,
  • «Інженерна геологія і основи механіки грунтів».
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про конструкцію дороги та шляхи економічно обгрунтованого забезпечення їх характеристик при вишукуванні і проектуванні, вимоги ефективної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту та транспортного обслуговування народного господарства.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч. ч.1. — К.: Вища школа, 1997. — 518 с.: іл.
  2. Білятинський О. А.,Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч. ч.2. — К.: Вища школа, 1998. — 416 с.: іл.
  3. Бабков В. Ф., Андреев О. В. Проектування автомобільних доріг. Підручник І-ІІІ. — М.: Транспорт, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) – 30 балів, контрольні заходи – 70 балів.
  • Підсумковий контроль – залік.
Мова навчання: 
українська