Основи наукових досліджень

Код модуля: 
РРАК_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) Лекційні — 16 аудиторні години —32 ( пр. заняття —16)
Лектори: 
ст. викл. Чень Леся Ярославівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні теоретичні положення реставраційної науки,
 • знати критерії, за якими можна об»активно визначити систему цінності твору мистецтва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: історія мистецтва, архітектурнв традиції України
 • кореквізити: допоміжні дисципліни в реставрації
Зміст навчального модуля: 
 • Знати вимоги до наукової роботи та її структуру
 • Знати методику дослідження творів мистецтва
 • Знати критерії за якими визначають історичну цінність творів мистецтва
 • Вміти проводити натурні обстеження, зарисовки та обміри порталів, віконних обрамувань та ін.
 • Вміти написати історичну довідку та наукову статтю твору мистецтва
Рекомендована література: 
 1. Прибєга Л.В.Кам"яне зодчество України. Охорона та реставрація. Київ, 1993
 2. Методика реставрации памятников архитектуры: Пособие для архитекторов реставраторов — Москва, 1961
 3. Пруцын О.И. Реставрация и реконструкция архитектурного нследия.Теоретическиу и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия
 4. Максимов П.М. Основные положения методики реставрации памятников архитектуры — Теория и практика реставрационных работ.-Москва, 1958- Сб.2- С 2-12
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (50%, екзамен)
Мова навчання: 
українська