Основи наукових досліджень

Код модуля: 
ДОА_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС- 1,5), аудиторні години — 32.
Лектори: 
доцент Демків М. В.
Результати навчання: 
 • володіти основами наукових досліджень;
 • знати і вміти застосовувати інструментарії проведення наукових досліджень;
 • володіти принципами і методами системного підходу прогнозування і вирішення наукових і проектних завдань;
 • мати поняття про формування і постановку завдань наукових досліджень в теоретичних і прикладних сферах дизайну;
 • знати способи і засоби підготовки, обробки і публікації даних наукових досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія мистецтв, Основи методики дизайну.
Зміст навчального модуля: 
Поняття наукових досліджень. Визначення завдання і застосування наукових даних в художньому дизайні.
 • Етапи розвитку наукових досліджень: зародження, історія і види наукових досліджень.
 • Основи наукових досліджень: базові поняття науки дизайну, предметна область, формулювання наукових і практичних завдань.
 • Сфери відображення знань в художньому дизайні, системи знань в науковій і проектній діяльності.
 • Організація наукових досліджень. Поняття: синтез, аналіз, оцінка. Етапи проведення наукових досліджень.
 • Інструментарії проведення наукових досліджень.
 • Системний аналіз. Методики застосування системного підходу в дослідженнях художнього дизайну.
 • Способи і засоби аналізу діяльності в сфері дизайну. Прогнозування стилю і моди.
 • Оформлення і публікації даних наукових досліджень.
Рекомендована література: 
 1. Хмельовський О. Теорія образотворення. Луцький державний технічний університет. Луцьк, 2000 р.
 2. Аранов В. Дизайн и искусство. Актуальные проблемы технической эстетики. — М., 1984.
 3. Глазычев В. О дизайне. — М., 1970.
 4. Даниленко В. Основи дизайну. — К., 1996.
 5. Ковалев Ф. Золотое сечение в живописи. — М., 1989.
 6. Лола Г. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. — М., 1998.
 7. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа. — М., 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%).
 • Підсумковий контроль (80%).
Мова навчання: 
українська