Основи комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів (частина 1)

Код модуля: 
МБ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лаб. зан. — 60)
Лектори: 
ас. Бєляєв Андрій Вікторович, ас. Бєляєв Тарас Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні можливості ПЗ «ArchiCAD», структуру інформаційної моделі будинку, послідовність моделювання архітектурного обєкту
 • уміти послідовно створювати віртуальну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ «ArchiCAD», готувати альбоми креслень до видруку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
: аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Методика тривимірного ескузування засобами ПЗ «SketchUp Pro», розробка архітектурної частини інформаційної моделі житлового однородинного будинку за допомогою ПЗ «ArchiCAD», виконання на її основі основних креслень і видів, розміщення на листах і підготовка до друку
Рекомендована література: 
 1. Building Information Modeling
 2. Willem Kymmell. Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 2008
 3. Левковец Л. ArchiCAD 12. Базовый курс на примерах. Издательство: BHV-СПб, 2009
 4. Справочное руководство ArchiCAD 12 (в комплекті з програмою)
 5. ArchiCAD Interactive Training Guides
 6. ArchiCAD Collaboration Part 1,2 (ArchiCAD Teamwork) — Learn ArchiCAD’s Teamwork 2.0 concept.
 7. Experience BIM — An introductory training guide for a BIM.
 8. ArchiCAD Essentials — Learn core architectural design, design-development and documentation.
 9. Advanced Modeling — Advanced modeling training for ArchiCAD.
 10. Building Objects Creation — Learn GRAPHISOFT GDL Object Technology concept
 11. Advanced Collaboration — Overview of the collaboration techniques of ArchiCAD.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): тестування, практичні завдання
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): підсумкове тестування
Мова навчання: 
українська