Основи комплексного проектування

Код модуля: 
ДОА_6004_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години — 48
Лектори: 
старший викладач Служинська Марія Степанівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • вміти проаналізувати містобудівельну ситуацію в аспекті мистецької, історичної та стильової цінності існуючої забудови; в контексті змісту і ідеї створити образ об’єкту громадської функції;
 • знати і вміти застосувати основні принципи формування екстер’єру та інтер’єру громадського закладу;
 • вміти практично застосовувати головні прийоми та принципи формування логотипу та елементів корпоративної ідентифікації;
 • застосувати на практиці головні принципи організації і формування екстер’єру та інтер’єру громадського закладу і поєднати із сформованим міським середовищем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи композиції,
 • рисунок,
 • живопис,
 • інженерна графіка,
 • макетування,
 • історія мистецтва,
 • історія дизайну,
 • теорія реклами,
 • історія формування інтер’єру
Зміст навчального модуля: 
Створення тематично обумовленого об’єкту (громадського закладу) у сформованному міському середовищі; розробка об’ємно-просторового вирішення фасадів, формування інтер’єру, назви закладу і логотип.
Рекомендована література: 
 1. Формула архитектуры. Феликс Новиков. Москва 1984. Издательство «Детская литература», 2007.
 2. Дизайн интерьера. Барти Филипс. Издательство «Кладезь-Букс», 2007р
 3. Архитектура. Краткий справочник. Адамчик М.В. Москва «АСТ», Минск «Харвест», 2005.
 4. Летние площадки: создание и управление. М.Моисеева. Издательский дом «Ресторанные ведомости». 2006.
 5. Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора. О.В.Конопльова. Автореферат дисертації.- КНУБА. Київ 2002.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль -30%
 • підсумковий контроль -70%
Мова навчання: 
українська