Основи декоративно-ужиткового мистецтва

Код модуля: 
ДОА_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32.
Лектори: 
старший викладач Бучковська І. Ю.
Результати навчання: 
Студент повинен знати і розрізняти твори, які відносяться до монументально-декоративного мистецтва, а які до декоративно-ужиткового мистецтва. Розрізняти мистецькі нахили, кольористику, орнаментику, символіку регіонів України. Вміти провести аналогічну та порівняльну характеристику.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Необхідні відвідини музеїв народного побуту, етнографії, а також коледжу ім. І.Труша.
Зміст навчального модуля: 
Моделювання декоративно-ужиткового мистецтва ХІХ – ХХ століть у різних сферах і різних регіонах України. Стилізація його в сучасних умовах.
Рекомендована література: 
  1. Станкевич . «Основи декоративно-ужиткового мистецтва»
  2. Стемальщук. Український народний костюм.
  3. Нога. Кераміка ХІХ — Х ст.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (деферент. залік).
  • Графічна робота ( проектна графіка або живопис).
Мова навчання: 
українська