Організація пожежно-профілактичної роботи

Код модуля: 
БКМ_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 1,5 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань теоретично-методологічних основ організації пожежно-профілактичної роботи органами державного пожежного нагляду України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Правознавство»
Зміст навчального модуля: 
Державний пожежний нагляд в Україні. Функції та повноваження управління МНС з питань попередження і профілактики надзвичайних ситуацій. Добровільні пожежні формування. Пожежно-технічні обстеження. Організація пожежно-профілактичної роботи в населених пунктах та. на об’єктах. Організація нормативно-технічної роботи, та порядок видачі дозволів на початок роботи новостворених підприємств. Протипожежна пропаганда. Нагляд за відповідністю вимогам пожежної безпеки продукції протипожежного призначення і виконання робіт протипожежного призначення.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — 56 с.
 2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39 — 488 с.
 3. Постанова КМ України від 26.07.94р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»
 4. Указ Президента України від 27.01.03р. № 47/2003 «Про заходи по вдосконаленню державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій».
 5. О. В. Міллер, О. М. Парубок і ін. «Організація пожежно-профілактичної роботи» //ПП «Неофіта І. М.» — 2009 р. — 390 с.
 6. Наказ МНС України від 06.02.2006 р. № 59 «Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду».
 7. Наказ МВС України від 17.11.94 р. № 628 «Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань ПБ на підприємствах, в установах та організаціях в Україні».
 8. Збірник «Пожежна безпека». Нормативні акти та інші документи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 томи, м. Київ видавництво «Основа» 1997 — 2002 р.
 9. Довідник підприємця з питань пожежної безпеки — Київ, Пожінформтехніка, 1998. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська