Організація автосервісу (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С21
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — немає.
Лектори: 
к. т. н., доцент Юськів Василь Миколайович
Результати навчання: 
Проектувати автосервіс та організовувати виробництво.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна експлуатація автомобілів
  • Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту
  • Основи маркетингу.
Зміст навчального модуля: 
Сутність автосервісу. Функціональний аспект організації. Організація виробництва. Забезпечення якості автосервісу та його продукції. Ціна на товари та послуги. Робота з клієнтами. Оперативне управління виробництвом.
Рекомендована література: 
  1. Марков О. Д. Організація автосервісу. Львів: Оріяна-Нова, 1998. 332 с.
  2. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник. — К.:Вища шк.., 2007. — 527 с.: іл.
Форми та методи навчання: 
курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 % захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Мова навчання: 
українська