Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год ; практичні заняття — 8 год; кількість кредитів ЄКТС — 1.
Лектори: 
професор кафедри ОП, д.х.н. Левуш Сергій Сидорович
Результати навчання: 
засвоєння студентами основних законів та закономірностей з охорони праці, організації роботи з охорони праці на виробництві, основ техніки безпеки, пожежної профілактики і вибухонебезпеки. Вміння студентами визначати категорію і клас вибухонебезпечності приміщення, будівлі та клас зони вибухонебезпеки і пожежонебезпеки, вирішувати питання вибухобезпеки та пожежонебезпеки технологічного процесу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фізика,
 • загальна та неорганічна хімія,
 • фізична хімія,
 • процеси і апарати фармацевтичних виробництв,
 • безпека життєдіяльності.
Зміст навчального модуля: 
Токсичність хімічних речовин. Вентиляція і опалення. Санітарні вимоги при розробці генплану підприємства і санітарне обслуговування працюючих. Горіння та тепловий вибух. Вибір та здійснення безпечної технології виробництва. Безпечна робота технологічного обладнання. Питання охорони праці при розробці генплану. Пожежна профілактика і засоби та методи гасіння пожеж.
Рекомендована література: 
 1. Закон України про охорону праці.
 2. НПАОП 24.4-7.09-89. Правила переробки лікарської сировини. Вимоги безпеки.
 3. ДНАОП 0.00-3.32.01 Правила будови електообладнання спецустановок.
 4. Макаров Г.В и др. Охрана труда в химической промышленности. — М.: Химия, 1989. — 495 с.
 5. Вредные вещества в промышленности. Под.ред. Лазарева Н.И. — М.: Химия, 1996. — 472 с.
 6. Пожарная опасность веществ и материалов. Под ред. И.В. Рябкова. — М.: Стройиздат, 1999. — 380 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — практичні заняття (30%).
 • Підсумковий контроль — екзаменаційний контроль (70 балів) — 70%.
Мова навчання: 
українська