Офісне програмування

Код модуля: 
СКІД_6068_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 ( 32 — лекцій, 32 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ярка У. Б.
Результати навчання: 
 • Знання призначення та функції програмного забезпечення офісної системи Microsoft Open Office;
 • знання основ програмування мовою візуального програмування OOo Basic;
 • знання загальної структури та специфічних властивостей і засобів кожної офісної компоненти: OpenOffice. org Writer, OpenOffice. org Calc, які входять до складу офісної системи Microsoft Open Office;
 • знання методики та технології використання сучасних методів візуального програмування для розробки програмних систем автоматизації діяльності користувача в кожному з компонентів офісної системи Microsoft Open Office, використовуючи мову візуального програмування OpenOffice. org Basic.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи програмування,
 • Інформатика та комп’ютерна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Розвиток технологій візуального програмування. Основні компоненти Microsoft Office та їх призначення. Основні компоненти середовища OpenOffice. org Basic: документ, елементи мови OpenOffice. org Basic, клас об’єктів та події у мові OpenOffice. org Basic. Ознайомлення зі структурою програми, синтаксисом мови, типами даних, стандартними математичними функціями мови, правила сапису арифметичних операцій. Основні оператори мови OpenOffice. org Basic. Робота з діалогами. Доступ до окремих елементів управління. Робота з формами. Елементи управління формами.
Рекомендована література: 
 1. Програмирование на языке OpenOffice. org Basic. Перевод Дмитрий Чернов. Данное руководство является переводом StarOffice 8 Programming Guide for BASIC фирмы Sun Microsystems., 2004, 184 с.
 2. Эндрю Питоньяк. OpenOffice. org Объяснение Макросов. — Hentzenwerke Publishing, 2004, 534 с.
 3. Верещак І.М. Методичний комплекс до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Офісне програмування на VBA». — Херсон.: ХГТУ, 2006.
 4. Гарнаев А. , Матросов А., Новиков Ф., Усаров Г., Харитонова И., Microsoft OFFICE 2000:разработка приложений, СПб.: БХБ-Петербург, 2002.
 5. Гарнаев А. Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. — СПб.: БХБ-Петербург, 2002. — 816 с.: ил.
 6. Матросов А. В. Самоучитель VBA.- К.: BHV, 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська