Очищення вентиляційних викидів

Код модуля: 
ТГВ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 72год., 1,5 кредити ЕКТС.
Лектори: 
cт. викладач Омельчук О. В.
Результати навчання: 
Вивчити питання розрахунку основних конструктивних розмірів. Основні схеми і принцип підбору мокрих пиловловлювачів. Теоретичні основи розрахунків очищення пилу електрофільтрами. Повітряні фільтри. Основи процесу фільтрації ПИЛУ І аерозолей. Характеристики пористості перегородки і її розрахунок. Механізми процесу фільтрації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи розрахунків процесів абсорбції і адсорбції. Швидкість поглинання хімічних домішок, криві, абсорбції і адсорбції, насичення і регенерації. Розрахунки абсорберів і адсорберів, їх основні конструкції. Насадкові, кульові і розпилюючі абсорбери. Адсорбери з нерухомими і рухомими шарами. Теоретичні основи розрахунків процесів хемосорбції, конденсації. окислення і відновлення. Основні хімічні реакції, характерні процеси і реагенти. Методи розрахунку каталітичних реакцій. Рекуперація хімічних продуктів Повітряні фільтри. Основи процесу фільтрації ПИЛУ І аерозолей. Характеристики пористості перегородки і її розрахунок. Механізми процесу фільтрації. Аналітичне визначення ефективності і гідравлічного опору пористого фільтра. Основні типи і конструктивні особливості фільтрів.
Рекомендована література: 
 1. Оборудование, сооружения, основи проектирования химико-технологических процессов
 2. защити биосферьі от промьшленньїх вибросов /Родионов А. я др. Учебное пособие — М, 1935,
 3. 352 с.
 4. Справочник по пиле- й золоулавливанию /Биргер М. й др., под ред. А. Русанова — М., 1983,
 5. 312 с.
 6. Пирумов А. Обеспьіливание воздуха — М, 1981, 294 с.
 7. Алиев Г. Устройство й обслуживание газоочисного й пьілеулавливающего устройства. — М.,
 8. 1983, — 368 с.
 9. Староверов И. Справочник проектировщика, ч. П — М. 1936.
 10. Енергетика і охорона навколишнього середовища /Під ред. Залогіна, — М., 1979, — 351 с.
 11. Старк С. Пылеулавливание й очистка газов в металлургии — М., 1977, 203 с.
 12. Велов С. Охрана окружающей среды — М, 1991, 236 с.
 13. Защита атмосфери отпромьмленных загрязнений. Справочник ред. Колверт С. − 1988, 755 с.
 14. Методичні вказівки для визначення і розрахунку шкідливих викидів основних джерел і
 15. підприємств − 1984, 125 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська