Обладнання та основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 42; в т.ч. лекції — 28 год, практичні заняття — 14 год; кількість кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
 • доц. Якимечко Я.Б.,
 • доц. Семеген Р.І.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з основними видами обладнання, що використовується при підготовці, транспортуванні, гомогенізації та формуванні силікатних виробів;
 • вивчення їх конструкції та принципу роботи та особливостей використання;
 • вивчення основних положень та конструктивних елементів при проектуванні промислових об’єктів силікатної промисловості
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • неорганічна хімія;
 • теоретична механіка;
 • процеси і апарати хімічних виробництв;
 • інженерна графіка; матеріалознавство
Зміст навчального модуля: 
Обладнання для подрібнення та тонкого розмелювання матеріалів. Дробарки ударно-відбивної дії. Обладнання для транспортування, класифікації і формування матеріалів. Об’ємно планувальні рішення промислових будівель. Основні конструктивні елементи залізобетонного та металевого каркасу промислових споруд. Основні нормативні документи по організації будівельних робіт. Система забезпечення якості будівництва заводу.
Рекомендована література: 
 1. Дуда В. Цемент. — М.: Стройиздат, 1981. — 463 с.
 2. Проектирование цементных заводов. Под ред. П.В.Зозули и Ю.В. Никифорова. — Санкт-Петербург: «Синтез», 1995. — 445 с.
 3. Швайка Д.И. Справочник мастера по производству стеновой керамики. — К.: Будівельник, 1990. — 184 с.
 4. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.І. Фізика і хімія скла: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 204 с.
 5. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
 6. Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Жеплинський Т.Б., Козій О.І. Технологія скла у трьох частинах. Ч. ІІІ. Технологія скляних виробів: Підручник — Львів: Видавництво «Растр-7», 2011 р. — 416 с.
 7. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2009. — 210 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — практичні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська