Новітні технології в проектуванні, виготовленні, будівництві і експлуатації

Код модуля: 
БВ_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 165 год., 64 год. — лекції, 16 год. — практичні заняття, 4,5 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент, Гоголь М. В.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: нові, сучасні тенденції в технології будівництва, рекомендації, експлуатації споруд і будівель, а також в проектній практиці. Володіти інформацією про перспективи розвитку таких напрямків.
 • Вміти: використовувати сучасні новітні рішення в будівельній і проектній організації, що повинно підвищити ефективність, технологічність будівельного виробництва.
Вивчення матеріалу даної дисципліни передбачає окремими блоками-модулями, після засвоєння яких, на лекціях або самостійно на протязі семестру здійснювати письмовий рубіжний контроль. Оцінка знань студентів здійснюється інтегральною кількістю балів, які набираються при відповіді на питання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія будівельного виробництва,
 • Будівельні матеріали,
 • Хімія,
 • Будівельні конструкції,
 • Охорона праці,
 • Практика на будівлях.
Зміст навчального модуля: 
Технологічні властивості фундаментів під паркани, будівлі. Утеплені підмостки. Утеплені цоколі. Методи стикування арматури — замість зварення. Надтонка теплоізоляція Mascoat TM. Паркан на стовпчасто-балкові основі. Влаштування конструкцій пам’ятників. Альтернатива та відновлювана енергетика сонячна, вітрова, геотермальна, біоенергетика, мала гідроенергетика. Вторинне використання енергоресурсів, системи економії енергоресурсів. Виробництво енергії з відходів. Технології виготовлення та використання альтернативного палива, біопалива, біогазу. Раціональна технологія штукатурки. Екологічне будівництво. Пасивне будівництво. Целюлозний утеплювач юнізол- нові технології в будівництві. Будівництво метало-каркасною технологією будинків. Нові технології та тенденції в сфері будівництва вітрових електростанцій. Нові технології в виробництві утеплювача з льону. Гараж із соломи. Будівництво із піску або глини. Утеплення із торфу. Опалення по стінах із інфрачервоних елементів.
Рекомендована література: 
 1. Горлов Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. М., 1989.
 2. Горлов Ю. П. Лабораторный практикум по технологи теплоизоляционных материалов. М., 1982.
 3. Мельниченко Л. Г. и др. Технологичность силикатов. М., 1989.
 4. Чаус К. В., Чистов Ю. Д., Лабзина Ю. В. «Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций». М., СП, 1988.
 5. Баженов Ю. Л., Шубенкин П. Ф., Дворкин Л. И. Применение промышленных отходов в производстве стройматериалов. М., 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль – 20 балів; контрольні заходи – 80 балів.
 • Поточний контроль: практичніі заняття.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська