Нормативно-правове забезпечення картографічних робіт

Код модуля: 
КГМ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 48 год. Самостійна робота — 57 год.
Лектори: 
 • Лектор: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
 • Практичні заняття: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • Закон України про охорону праці;
 • Закони України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність;
 • Постанови КМУ про порядок надходження, зберігання, використання та облік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України;
 • Накази Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища про «Державний картографо-геодезичний фонд України»;
 • Накази Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України про основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;
 • положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру;
 • положення про авторське право в картографії;
 • правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геодезія
 • Вища геодезія
Зміст навчального модуля: 
Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». Постанова КМУ «Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84». Постанова КМУ «Деякі питання застосування геодезичної системи координат». Наказ Мінекоресурсів України «Положення про порядок встановлення місцевих системи координат». Постанова КМУ «Основні положення створення Державної геодезичної мережі України». Постанова КМУ «Порядок охорони геодезичних пунктів». Постанова КМУ «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок». Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України «Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000». Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру України «Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт». Закон України «Про охорону праці». Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88). Постанова КМУ «Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру».
Рекомендована література: 
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694 — XII, 14.10.92 р. (в редакції від 04.06.09 р.).
 2. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, Закон України, 353 — XIV, 23.12.98 р. (в редакції від 11.02.10 р.).
 3. Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України, Постанова КМУ № 661 від 20.06.96 р. (в редакції від 23.12.09 р.).
 4. Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88), НАОП 8.5.20-1.01-89 (НПАОП 74.2-1.01-89).
 5. Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, Постанова КМУ № 979 від 24.09.05 р. (в редакції від 27.01.10 р.).
 6. Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України, Постанова КМУ № 1592 від 30.08.99 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська