Моделювання архітектурної деталі частина 1

Код модуля: 
РРАК_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72(кредитів ЄКТС — 2 ) аудиторні години — 32 (практичні — )
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні стилістичні особливості різних архітектурних деталей, їх геометричні пропорції та форми
 • вміти складати алгоритм моделювання архітектурної деталі нескладної симетричної форми, вибирати необхідний матеріал, техніку та інструменти
 • вміти виконати модель заданої архітектурної деталі з гіпсу
 • вміти виконати кускову гіпсову форму архітектурної деталі
 • вміти визначити стилістику та техніку виконання архітектурної деталі в натурі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи скульптури
 • Основи реставрації
 • Обміри архітектурної деталі (практика).
 • Спецпластика
 • Проект реставрації
Зміст навчального модуля: 
Навчальним планом із спеціальності «Реставрація творів мистецтва» передбачено вивчення курсу з виконанням ряду практичних завдань, що має на меті ознайомити студентів з видами та формами архітектурної деталі, їх місцем в архітектурі, необхідними матеріалами та інструментами для роботи в гіпсі та допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та основними навиками роботи з гіпсом. Практичні завдання полягають у виконанні шаблону і картону архітектурної деталі, виконання чорнової форми з гіпсу, відливки деталей архітектурної деталі з гіпсу, склеювання деталей в цільну композицію, виконання багато кускової гіпсової форми, тонування гіпсової моделі
Рекомендована література: 
А
 1. рхитектурные детали: альбом. — М., академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 2. Бурдель Е.А. Искусство скульптуры. — М., Искусство, 1968
 3. Голубкина А.С. Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора. — М., 1965
 4. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
 5. Латенин Э. Лепка. — М., 1963
 6. Однаралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. — М., 1982
Форми та методи навчання: 
практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська