Міжнародне інформаційне право

Код модуля: 
МІ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1) аудиторні години — 14 (лекції — 14)
Лектори: 
канд. юрид.наук, доц. кафедри Сухорольський Петро Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати зміст основних понять міжнародного інформаційного права, роль міжнародного інформаційного права в регулюванні інформаційних відносин, зміст основних універсальних та регіональних правових інструментів у сфері інформації, вміти застосовувати набуті знання на практиці
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Міжнародне публічне право
Зміст навчального модуля: 
Поняття, джерела та принципи міжнародного інформаційного права, діяльність міжнародних організацій у сфері інформації і комунікації, права і свободи людини у сфері інформації, міжнародно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації та комунікації, міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки
Рекомендована література: 
  1. Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. К., ІМВ, ч. 1, 1999.
  2. Стандарти Ради Європи у сфері медіа. Законодавчий бюлетень. К., IREX U – медіа, 2005.
  3. Проблеми правової охорони даних та свобода інформації у документах Ради Європи. Вісник КНУ, серія МВ, №13, К., 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: контрольна робота
Мова навчання: 
українська