Міський транспорт

Код модуля: 
АШ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год.: лекції — 32 год.; практичні заняття — 32 год.; 4 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Собко Ю. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань в області міського транспорту, з основними процесами, що впливають на транспортні технології.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Міські вулиці та дороги»,
  • «Планування міст і транспорт».
Зміст навчального модуля: 
Міський пасажирський і вантажний транспорт. Сфери використання різних видів міського масового пасажирського транспорту. Продуктивність автомобіля та автомобільного парку.
Рекомендована література: 
  1. Бойчук В. А. Довідник дорожника. — К.: 2002.
  2. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. ДБН В.2.—200. — К.: 2002.
  3. Проектування автомобільних доріг: Підручник / О. В. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. — К.: Вища школа, 1997.
  4. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий / Сб. под ред. В. И.Тиверовского. — М., 1981.
  5. Шештокас В. В. Город и транспорт. — М., 1984.
  6. Фишельсон М. С. Транспортная планировка городов. — М., 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська