Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техніці (Курсовий проект)

Код модуля: 
ІВТ_6121_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
  • ст. викл. Домінюк Тарас Іванович,
  • к.т.н., доц. Огірко Роман Миколайович
Результати навчання: 
закріпити основні засади з предмету Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техніці , а саме:
  • основні типи процесорів , організацію систем вводу виводу, організацію запам’ятовуючих пристроїв, технологію проектування мікропроцесорних систем, програмування на Асемблері.
  • уміти вибрати процесор для вирішення конкретної задачі, створювати прості мікропроцесорні системи, написати програмний модуль на Асемблері.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • основи цифрової техніки,
  • програмування.
Зміст навчального модуля: 
Мікропроцесор як елемент керування та обробки інформації. Основні види команд. Програмна модель система команд, архітектура та організація мікропроцесора і8085 (і8080). Організація основні типи та характеристики запам’ятовуючих пристроїв. Види адресації. Процедура обробки переривань. Програмне забезпечення мікропроцесорних систем. Організація вводу виводу в мікропроцесорних системах. Програмований контролер паралельного вводу/виводу і8255. Організація аналогового вводу/виводу. Організація виводу на індикацію та вводу з клавіатури в мікропроцесорних системах. Програмований контролер індикації та клавіатури і8272. Організація вводу/виводу часових параметрів сигналу. Програмований інтервальний таймер і8254. Організація послідовного вводу/виводу. Методи передачі даних послідовним кодом. Інтерфейси SPI, I2C, RS-xxx.
Рекомендована література: 
  1. В.Г.Артюхов, А.А.Будняк, В.Ю.Лапій Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. — К: Техніка, 1988. — 263 с.
  2. С.Д.Погорілий, Т.Ф.Слободянюк Программное обеспечение микропроцессорных систем. — К: Техніка, 1989. — 301 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування (20%), розрахункова робота (30%).
  • Підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, екзамен): тестування (50%).
Мова навчання: 
українська