Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техніці

Код модуля: 
ІВТ_6120_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 48, лабор. — 32, практ. — 16)
Лектори: 
  • ст. викл. Домінюк Тарас Іванович,
  • к.т.н., доц. Огірко Роман Миколайович
Результати навчання: 
  • знати основні типи процесорів область застосування та їх характеристики, основні типи магістралей та принципи організації обміну в магістралях, організацію систем вводу виводу, організацію запам’ятовуючих пристроїв, технологію проектування мікропроцесорних систем, програмування на Асемблері.
  • уміти вибрати процесор для вирішення конкретної задачі, створювати прості мікропроцесорні системи, написати програмний модуль на Асемблері.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • основи цифрової техніки,
  • програмування.
Зміст навчального модуля: 
Мікропроцесор як елемент керування та обробки інформації. Порівняння систем на основі програмованої та жорсткої логіки. Структура, принцип роботи та функції процесора. Архітектура процесорів. Основні характеристики процесорів. Класифікація процесорів. Формати даних і команд. Представлення даних в мікропроцесорних системах. Основні види команд. Програмна модель система команд, архітектура та організація мікропроцесора і8085 (і8080). Організація основні типи та характеристики запам’ятовуючих пристроїв. Адресація даних. Види адресації. Переривання. Процедура обробки переривань. Магістралі. Програмне забезпечення мікропроцесорних систем. Асемблер. Організація вводу виводу в мікропроцесорних системах. Програмований контролер паралельного вводу/виводу і8255. Організація аналогового вводу/виводу. Організація виводу на індикацію та вводу з клавіатури в мікропроцесорних системах. Програмований контролер індикації та клавіатури і8272. Організація вводу/виводу часових параметрів сигналу. Програмований інтервальний таймер і8254. Організація послідовного вводу/виводу. Методи передачі даних послідовним кодом. Види модуляції. Інтерфейси SPI, I2C, RS-xxx. Технологія та засоби розробки мікропроцесорних систем. Етапи розробки. Засоби розробки програмного забезпечення. Технічні засоби комплексного відлагодження системи. Функції засобів відлагодження. Критерії вибору процесора та архітектури системи.
Рекомендована література: 
  1. В.Г.Артюхов, А.А.Будняк, В.Ю.Лапій Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. — К: Техніка, 1988. — 263 с.
  2. С.Д.Погорілий, Т.Ф.Слободянюк Программное обеспечение микропроцессорных систем. — К: Техніка, 1989. — 301 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування (20%), розрахункова робота (30%).
  • Підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, екзамен): тестування (50%).
Мова навчання: 
українська