Методи та засоби інженерії даних та знань (Курсова робота)

Код модуля: 
ІСМ_8040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • основні методи інженерії даних та знань;
 • методи видобування знань;
 • мовні засоби опису даних та знань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Системи штучного інтелекту
 • Кореквізити: Машинне навчання
Зміст навчального модуля: 
Методи видобування знань з даних та текстів. Теоретичні аспекти видобування знань. Психологічний аспект. Лінгвістичний аспект. Гносеологічний аспект видобування знань. Методи структурування. Еволюція систем одержання знань. Методи придбання знань. Поле знань. Мова опису поля знань. Семіотична модель поля знань. Стратегії придбання знань. Методи класифікації і систематизації знань. Теоретичні аспекти структурування знань. Ієрархічний підхід. Традиційні методології структуризації. Об’єктно-структурний підхід. Методи компіляції знань. Комунікативні методи. Пасивні методи. Активні індивідуальні методи. Активні групові методи. Текстологічні методи. Методи структурування. Латентні структури знань. Семантичні простори та градуювання. Виявлення «прихованих» структур знань. Метод репертуарних решіток. Методи виявлення контруктів. Аналіз репертуарних решіток.
Рекомендована література: 
 1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин // навчальний посібник з грифом МОНУ. — Львів : «Магнолія-2006», 2012. — 241 с.
 2. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. — К.: КМ Академія, 2002.
 3. Представление и использование знания / под ред. Х.Уэно, М.Исидзука. — М.: Мир, 1989.
 4. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский. — СПб: Питер, 2001. — 384 с.
 5. Рассел С. Искусственный интеллект / С.Рассел, П.Норвиг. — М.,С.-П.,К.: Вильямс, 2006. — 1408 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100% курсова робота)
Мова навчання: 
українська