Мережі водовідведення (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектування водовідвідних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Теоретична механіка,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Хімія води та мікробіологія,
 • Технічна механіка рідини і газу,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Насосні та повітродувні станції.
Зміст навчального модуля: 
Вибір схеми водовідведення міста, трасування мережі, розрахункові витрати стічних вод, гідравлічний розрахунок і проектування побутової і дощової мереж, викреслювання генплан водовідвідної мережі міста, каналізаційного колодязя, та вузла або схеми за вказівкою керівника.
Рекомендована література: 
 1. Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. — М.: Стройиздат, 1987. — 336 с.
 2. Гидравлический расчет сетей водоотведения: Расчетные таблицы / Ю. М. Константинов, А. А. Василенко, А. А. Сапухин, Б. Ф. Батченко. — К.: Будівельник, 1987. — 120 с.
 3. Справочник проектировщика: Канализация населеных мест и промышленных предприятий / Под ред. Н. В. Самохина. — М.: Стройиздат, 1981 — 638 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 1. Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 2. Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 3. Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 4. Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська