Матеріали будівельної хімії

Код модуля: 
АШ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год., у тому числі: аудиторні заняття — 42 год., (лекції 28 год., лабораторні — 14 год.); 3 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Федунь Б. В.
Результати навчання: 
Вивчення основних хімічних додатків, що застосовуються в сучасних будівельних матеріалах; правильно вибирати матеріали будівельної хімії для конкретної технологічної операції сучасного будівництва; класифікації хімічних додатків за їх застосуванням з метою надання певних, позитивних властивостей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Загальна хімія, органічна хімія, процеси і апарати в технології виробництва будівельних конструкцій виробів і матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Сповільнювачі та прискорювачі тверднення в’яжучих речовин. Сповільнювачі та прискорювачі тверднення гіпсових в’яжучих. Сповільнювачі та прискорювачі тверднення портландцементу. Вплив прискорювачів на гідратацію клінкерних мінералів. Фізичні властивості цементного каменю і бетону. Вплив сповільнювачів на процеси гідратації. Поверхнево-активні речовини. Механізм дії. Пластифікатори. Протиморозні додатки. Вплив протиморозних додатків і їх комбінацій з іншими речовинами на складові цементу і цементного каменю. Вплив протиморозних додатків на фізичні властивості. Комплексні модифікуючі додатки (КМД) до бетону. Вплив КМД на властивості бетонної суміші та бетону. Лакофарбові матеріали. Особливості побудови лакофарбових виробів. Класифікація. Характеристика основних компонентів. Грунтівки. Шпаклівки. Фарбові суміші. Лаки. Емалі. Лакофарбові покриття та механізм їх у творення. Матеріали на основі бітуму і дьогтю. Бітум. Склад, властивості. Асфальтобетони. Класифікація. Гідроізоляційні матеріали на основі бітуму. Емульсії. Мастики. Змішані додатки до бетонів. Розширюючи додатки. Пігменти. Додатки понижуючі волого- і водонепроникність. Додатки флокулюючі. Біокомпозити та композиційні матеріали на основі відходів переробки деревини. Проблеми довговічності. Захист деревини від гниття та займання.
Рекомендована література: 
  1. Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, Т. Є. Остапченко / Матеріали та технології в сучасному будівництві. Київ «Вища школа», 2004 — 416 с.
  2. Будівельне матеріалознавство, Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. інші. Підручник за редакцією П. В. Кривенка. К.: ТОВ УВПК «Ексоб», 2006. — 704 с.
  3. Большаков В. И, Дворкін Л. Й. Строительное матереоловедение. Учебное пособие. Днепропетровск. РВА «Дніпро — VAL», 2004. — 677.
  4. Добавки в бетон. Справочное пособие/ В. С. Рамачандран, Р. Ф. Фельдман, М. Коллепади и др. Под ред. В. С. Рамачандран; пер. с анг. Т. И. Розенберг и С. А. Болдырева. — М. : Стройздат, 1988. — 575 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль − 30 балів.
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів.
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська