Космічна фотограмметрія та дистанційне зондування

Код модуля: 
ФГІ_6009_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
проф. Дорожинський О.Л.
Результати навчання: 
знати:
 • основні рівняння космічної фотограмметрії;
 • характеристики космічних систем високої роздільної здатності;
 • рівняння орбітального руху;
 • системи координат, вживані в космічній фотограмметрії;
 • комп’ютерні технології фотограмметричного опрацювання космічних зображень.
вміти:
 • працювати з програмними модулями опрацювання космічних знімків;
 • використовувати існуючі технології для розв’язання різноманітних прикладних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фотограмметрія і ДЗ ч.1,2: Всі розділи та теми програми;
 • Аналітична та цифрова фотограмметрія: Всі розділи та теми програми;
 • Аерокосмічні знімальні системи: Всі розділи та теми програми;
 • Фотограмметричні технології: Всі розділи та теми програми.
Зміст навчального модуля: 
 • Загальні відомості про космічну фотограмметрію(КФ). Предмет космічної фограмметрії. Об’єкти досліджень.
 • Супутникові системи (СС). Класифікація СС. Картографічні СС. Роздільна здатність зображень, отриманих СС.
 • Теоретичні основи КФ. Завдання КФ.Системи координат, вживані в КФ. Визначення планетоцентричних координат з кадрових, сканернихта радіолокаційних космічних систем.
 • Космічна фототріангуляція. Математичні моделі космічної фототріангуляції. Створення опорних мереж засобами космічної фототріангуляції.
 • Картографування територій за даними космічного знімання. Картографування для кадастру. Картографування для рекреаційних територій. Моніторингові задачі.
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 3. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. — М.: Недра, 1972. — 224 с.
 4. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. — М.: Недра, 1984. — 372 с.
 5. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для ориентирования растровых аэрокосмических снимков. Delta для Windows 98/2000/NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 1. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема», 2005. — 37 с.
 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 2. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема», 2005. — 112 с.
 7. Дорожинський О.Л. Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. видавництво — НУ «Львівська політехніка», 2008. — 330 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська