Комп’ютерна графіка в дизайні

Код модуля: 
ДОА_6087_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32
Лектори: 
ст.викл. Львовський Ч.З.
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен: оволодіти графічними 3-D програмами віртуального моделювання предметів дизайну, сцен, короткометражних кліпів та роликів. оволодіти 3-D віртуальним простором, інструментами, побудовою найпростіших тривимірних форм та способами їхньої подальшої трансформації у складні пластичні об’єми. вміти використовувати комп’ютерну графіку сумісну між собою, 2-D і3-D програми художнього та просторового моделювання складних об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Шрифти»;
 • «Композиція»;
 • «Типографіка»,
 • Основи комп’ютерної графіки,
 • Проектування.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичний та практичний курс покликаний висвітлити коло загальних питань оператора програмного забезпечення викликаних специфікою спеціальністю «Дизайн»:
 1. Програми спрощеного архітектурного середовища для умовного експозиційного центру, перспектива, аксонометрія, ізометричні проекції (Archi Cad)
 2. Програми проектної розробки експозиційного модуля, технічне креслення(Auto Cad Orcad Solid Edge)
 3. Програми трьохвимірної графіки (3DMAX)
Рекомендована література: 
 1. Эдвард Энджел Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL = Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with Open GL. — 2-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 592.
 2. Сергеев Александр Петрович, Кущенко Сергей Владимирович Основы компьютерной графики. Adobe Photoshop и CorelDRAW — два в одном. Самоучитель. — М.: «Диалектика», 2006. — С. 544.
 3. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.. — К.: «Диалектика», 2005. — С. 736. — 3000 экз.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%)
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська