Комп’ютерна діагностика автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С9
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Ззагальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторних годин — 32 (лекції).
Лектори: 
к. т. н., доцент Модла Роман Миколайович.
Результати навчання: 
  • Знати стандарти і протоколи передачі даних для електронних систем керування бензиновими та дизельними двигунами, курсовою стійкістю, автоматичною коробкою передач, бортовим обладнанням та мікрокліматом в салоні автомобіля.
  • Вміти складати алгоритми пошуку неполадок електронних систем керування автомобіля та проводити діагностування їх сенсорів і виконавчих пристроїв, визначати і інтерпретувати коди неполадок електронних блоків керування і проводити їх чіп-тюнінг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Автомобільні двигуни; Експлуатаційні властивості автомобільних двигунів; Експлуатаційна ефективність автомобіля.
  • Супутні: Електричне і електронне обладнання автомобілів; Діагностика технічного стану автомобіля.
Зміст навчального модуля: 
Порядок діагностування автомобільної електроніки автомобіля, діагностування ЕБК з використанням лінійного лямбда — зонда і газоаналізатора, діагностування системи рециркуляції відпрацьованих газів, поелементна діагностика сенсорів та виконавчих пристроїв, особливості діагностування автоматичної коробки передач, електронної системи керування мікрокліматом та курсовою стійкістю автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Таланчук П. М., Скрипник Ю. О., Дубровний В. О. Засоби вимірювання в автоматичних інформаційних та керуючих системах. — К.: Райдуга, 1994, — 672 с.
  2. Волочій Б. Ю. Передавання сигналів у інформаційних системах. — Львів.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 196 с.
  3. Дынько А. В. Диагностика неисправностей автомобиля. — М.: ТИД КОНТИНЕНТ — Пресс, РИПОЛ КЛАССИК, 2005. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %).
Мова навчання: 
українська