Історія дизайну (Історія індустріального дизайну, Історія дизайну інтер’єру), частина 1

Код модуля: 
ДОА_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС- 2) аудиторні години — 32
Лектори: 
Павлів Андрій Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен знати:
 • розвиток дизайну з часів Промислової революції, технологічні інновації в сфері індустріального дизайну, нові концепції ситилістичні напрями в дизайні інтер'єру;
 • основні стильові напрями розвитку світового дизайну;
 • найважливіші здобутки і приклади в сфері індустріального дизайну та дизайну інтер'єрів;
 • відомих дизайнерів, архітекторів, митців XVIII-XXІ століть.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Промисловий дизайн
 • Історія мистецтва
Зміст навчального модуля: 
Висвітлюються етапи розвитку світового дизайну інтер'єру XIX-XX століть, включаючи Вікторіанський стиль, Арт Нуво, Арт Деко, течії Модернізму, ери Постмодернізму, також наводяться приклади сучасного дизайну і напрямки його розвитку. В історії індустріального дизайну описується початок ери Індустріалізації, масового виробництва, розвиток корпоративного дизайну.
Рекомендована література: 
 1. Heskett, J. Industrial Design. London, 2001
 2. Heskett, J. Interior Design. London, 2001
 3. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. М.:Прогресс, 1986.
 4. Ромат Е. В. Формирование фирменного стиля в системе маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. 1998. № 5. С. 14–18.
 5. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М.,1982.
 6. Ромат Е. Реклама. Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск. 2001.
 7. Школьник Л. Уроки рекламниых королей. М. Валент, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30%
 • Контрольні завдання 70%
Мова навчання: 
українська