Інженерні вишукування в землеустрої (Навчальна практика)

Код модуля: 
КДТ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Навчальна практика 108 год.
Лектори: 
доцент Котик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен: вміти якісно виконати певний об’єм різних видів польових робіт, обробити їх та представити в технічному звіті. Крім того студенти повинні познайомитися з правилами та особливостями оформлення майново-правових документів, та графо-аналітичних матеріалів для потреб кадастру.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геодезичні роботи в землевпорядкуванні,
 • Картографія,
 • Автоматизація земельних інформаційних систем,
 • Землевпорядне проектування,
 • Охорона історичного середовища,
 • Охорона природи,
 • Геоекологія,
 • Ландшафтоведення.
Зміст навчального модуля: 
Геодезичні роботи для визначення меж землеволодіння, координування меж: створення мережі згущення у вигляді розрядної полігонометрії; прокладання теодолітних ходів; координування меж землеволодінь методами полярної, кутової та лінійної засічок, прямокутних координат, та обмірами рулеткою. Складання кадастрового плану меж землеволодінь в масштабі 1:2000 та експлікації земель. Оформлення Державних актів на право власності на землю. Складання технічного звіту.
Рекомендована література: 
 1. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 М. Н. 1987.
 2. Геодезия «Топографические съемки» В. П. Савиных, В. Р. Ященко М. Н. 1991.
 3. Условные знаки топографических планов масштабов 1:5000-1:500.
 4. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88 ) М. Н. 1991
 5. Керівні технічні матеріали з інвентаризації земель населених пунктів. ГКНТА-3.01.05. — 93.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів за заліковою системою. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська