Інженерне облаштування доріг

Код модуля: 
АШ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.; лекції — 32 год.; практичні — 16 год.; 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Бігун Г. Г.
Результати навчання: 
Ознайомлення і вивчення студентами комплексу будівель, конструкцій, технічних засобів, служб, що складають інженерне облаштування доріг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Транспорт і шляхи сполучення»,
  • «Матеріали та вироби для будівництва доріг»,
  • «Проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Класифікація та призначення інженерного облаштування автомобільних доріг. Характеристика дорожнього руху. Освітлення доріг. Засоби зв’язку, озеленення. Технічні засоби ОДР. Комплекси об’єктів сервісу. Дослідження дорожнього руху. Підприємства автотранспортної служби.
Рекомендована література: 
  1. Аленіч М. Д., Савченко В. Д. Титаренко О. М. Інженерне обладнання автомобільних доріг. Навч. посібник. — К.: УТУ, 1998. — 128 с.
  2. Хом’як Я. В., Гончаренко Ф. П., Копилевич С. Л. Инженерное оборудование автомобильных дорог. — М.: Транспорт, 1990. — 232 с.
  3. Благоустройство автомобильных дорог. — М.: Транспорт, 1986. — 136 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( практичні заняття) — 30 балів, контрольні заходи — 70.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська