Іноземна мова, частина 1

Код модуля: 
ІМ_6010_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин (на семестр) — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 30, самостійна робота — 42.
Лектори: 
 • викладач Волошин Марія Михайлівна,
 • викладач Стельмах Леся Богданівна,
 • к. філол. н., доцент Гнідець Уляна Святославівна,
 • викладач Пастирська Ірина Ярославівна,
 • викладач Фучила Олена Миколаївна,
 • викладач Люля Оксана Михайлівна,
 • викладач Цимбрило Світлана Михайлівна,
 • викладач Когут Тетяна Богданівна,
 • старший викладач Морська Наталія Омелянівна,
 • викладач Голощук Світлана Леонідівна,
 • викладач Шерстньова Олена Олександрівна,
 • викладач Мазур Оксана Петрівна,
 • викладач Карамишева Роксоляна Дамірівна,
 • ст. викладач Романишин Оксана Тадеївна,
 • ст. викладач Бабкіна Майя Іванівна,
 • викладач Кушка Беата Густавівна.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування);
 • засвоїти 1250 лексичних одиниць (з них 250 слів та фраз — активний словник);
 • уміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова»;
 • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації;
 • робити записи, виписки, скласти план тексту, письмове повідомлення;
 • розуміти методи анотування та реферування іншомовних джерел;
 • підготувати доповідь-презентацію у професійно-орієнтованій галузі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
 1. Студентське життя (Львівська політехніка).
 2. Професія інженера.
 3. Мій інститут, моя спеціальність.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
 1. Getting on in English. Ed. by P. Corness and N. Haiduk. Lviv, 1998.
 2. Getting on in English. За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Львів. 2006
 3. R. Murphy. English Grammar in Use. 1995.
 4. M. Swan. Practical English Usage. Oxford, 1995.
Німецька мова:
 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnzj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spityner, M. Vesna. Lviv, 1998.
 2. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого язика. К., «ЛОГОС», 1998.
 3. Весна М., Пиндик Н., Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.
 4. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber — Verlag, 1997.
Французька мова:
 1. «Parlez-vous Francais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
 2. «Sans Frontiers I», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 3. «Sans Frontiers II», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 4. «Sans Frontiers III», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%).
 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік).
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька