Інформаційні технології комп’ютерних мереж (Курсова робота)

Код модуля: 
ІСМ_8049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Василюк Андрій Степанович
Результати навчання: 
знати:
 • особливості розподілених середовищ,
 • основні технології побудови розподілених інформаційних систем,
 • мовні засоби роботи в розподілених системах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Комп’ютерні мережі,
 • Організація баз даних та знань,
 • Операційні системи
Зміст навчального модуля: 
Мова та технологія Perl. SSI, CGI. Технологія PHP. Використання Perl для створення розподілених систем. Вбудовування Perl в сервери Web та баз даних. Технології передачі даних в Інтернет. BackBone Інтернету. Основні інформаційні магістралі Інтернету. Архітектура та методі організації WWW-систем. Класифікація послуг Web-hosting, послуги ISP.
Рекомендована література: 
 1. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 258 с.
 2. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних). — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 350 с.
 3. Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Марковець О.В. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови прогрмування PERL, — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 160 с.
 4. Колесников. Для пользователя: Internet. BHV, — Київ, 2000.
 5. Хольцнер. Рук-во разработчика: Dynamic HTML, BHV, — Київ, 2000.
 6. Макдоналд. В подлиннике: ASP.NET. BHV, — С-Пб, 2003.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100% курсова робота)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи штучного інтелекту