Інформаційні технології у видавничо-друкарській справі (Курсова робота)

Код модуля: 
АСУ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
самостійна робота — 30
Лектори: 
к.т.н., доц. Фабрі Людвіг Павлович
Результати навчання: 
  • знати детально основи функціонування інформаційної технології, яка визначена темою і уточнена завданням, а також дослідити програмно-апаратні реалізації найбільш прогресивних розробок;
  • уміти застосовувати поглиблені відомості з вибраної теми для вирішення видавничо-друкарських завдань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Електронне документування,
кореквізити:
  • Веб-дизайн.
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови заданого різновиду ІТ, алгоритмічні, програмні і апаратні рішення, еволюція, напрямки застосування у видавничо-друкарській справі, найбільш прогресивні розробки провідних виробників.
Рекомендована література: 
  1. Фабрі Л.П. Лексикон з комп’ютерних інформаційних технологій. — Львів: Кафедра АСУ, 2006. — 90 с.
  2. Батюк А.Є. і ін. Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. — Львів: 2005. — 520 с.
  3. Клепер М. Практическое руководство по цифровой печати: пер. с англ. — Москва: изд. дом «Вильямс», 2003. — 650 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік
Мова навчання: 
українська