Інформаційне забезпечення діяльності оперативно-рятувальної служби

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 0 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., асистент Верба В. Б.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань, умінь та навичок, що дозволяють ефективно використовувати інформаційні технології та телекомунікаційні системи в пожежно-рятувальних підрозділах для моніторингу техногенної небезпеки, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «АСУ та зв’язок в оперативно-рятувальній службі»,
 • «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»,
 • «Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки»,
 • «Організація пожежно-профілактичної роботи»,
 • «Пожежна тактика».
Зміст навчального модуля: 
Діяльність підрозділів зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення. Технічний захист інформації. Організація роботи електронної пошти між підрозділами ДСНС. Програмне забезпечення підрозділів ДСНС. Системи оповіщення. Використання ГІС-технологій в підрозділах ДСНС. Застосування ІР — телефонії в підрозділах ДСНС України. Організація внутрішніх мереж в підрозділах ДСНС.
Рекомендована література: 
 1. «Кодекс цивільного захисту України», чинний з 1 липня 2013 року. //ВВРУ — 108 с.
 2. Закон України «Про Національну програму інформатизації».
 3. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».
 4. Тимчасове положення про центр телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС України у Львівській області.
 5. Щербак Г. В., Мельникова Л.І, Рубан І.В., Садовий К. В., Сумцов А. В. Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті: Підручник. — Харків, 2007. — 255 с. іл.
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 109-р від 4 березня 2004 року «Про затвердження Комплексної програми розвитку системи зв’язку, оповіщення й інформатизації МНС України на 2004-2010 роки».
 7. Огляд роботи територіальних підрозділів зв’язку, оповіщення та АСУ в 2012 році.
 8. НАКАЗ ДСНС України № 70від 06.03.2013 «Про затвердження типових структур, підпорядкованих ГУ(У) ДСНС України підрозділів, та переведення їх на нові штати».
 9. ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про Відділ (Сектор) телекомунікацій, інформаційних технологій та Системи 112 Головного управління (Управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Київ та Севастополь згідно наказу ДСНС України № 120 від 08.04.2013.
 10. ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій Головного управління (Управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Київ та Севастополь згідно наказу ДСНС України № 120 від 08.04.2013.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська