Хімія та технологія косметичних засобів

Код модуля: 
ОХ_6006_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80, в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Будішевська О.Г.
Результати навчання: 
знання про хімічний склад косметичних засобів, дію їх компонентів на організм людини, про технологію виробництва косметичних засобів, контроль якості косметичних засобів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • органічна хімія,
  • хімія органічних природних сполук,
  • колоїдна хімія,
  • біохімія
Зміст навчального модуля: 
Сировина та складові частини косметичних засобів. Парфюмерне виробництво. Косметичні засоби для догляду за шкірою, креми. Косметичні засоби проти поту. Засоби догляду за порожниною рота і зубами. для гоління та догляду за шкірою після гоління, для догляду за волоссям, косметичні засоби декоративного призначення. Мила косметичні. Упаковка, маркування та вимоги до якості косметичних товарів. Експертиза якості косметичних засобів.
Рекомендована література: 
  1. Л.В.Пешук, Л.І.Бавіка, І.М.Демідов Технологія парфюмерно-косметичних продуктів // Вид. «Центр учбової літератури» .- Київ.-2007.-371с.
  2. А.Г.Башура, Е.В.Гладух, Н.П.Киселева, Т.С.Прокопенко Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств // Изд.НФАУ "Золотые страницы«.-Харьков.-2001.-82с.
  3. А.Г.Башура, И.П.Половко, Е.В.Гладух и др. Технология косметических и парфюмерних средств // Изд.НФАУ «Золотые страницы» .-Харьков.-2002.-270с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів