Фармакогнозія

Код модуля: 
ТБСФБ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Губицька І.І.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про лікарську рослинну сировину та її хімічний склад, вироблення навиків та вмінь правильного збору лікарських рослин, самостійного проведення якісного і кількісного аналізу сировини
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, медична ботаніка, біологічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Хімічний склад лікарських рослин. Первинні і вторинні метаболіти, мінеральні речовини. Охорона рослинних ресурсів. Загальні методи фармакогностичного аналізу. Рослинні джерела полісахарид, жирних олій, вітамінів, терпеноїдів, алкалоїдів, глікозидів (вт.ч.серцевих), сапонінів, фенольних сполук, кумаринів, флавоноїдів, дубильних речовин, їх поширення, хімічний склад і застосування. Лікарська сировина тваринного походження-отрута змій, бджіл, бодяга.
Рекомендована література: 
  1. Ковальов В.М.,Павлій О.І.,Ісакова Т.І.Фармакогнозія з ос-
  2. новами біохімії рослин:підручник. —Харків: Вид-во НФаУ «Прапор». 2000. — 703 с.
  3. Солодовниченко Н.М.,Журавльов М.С.,Ковальов В.М.Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати.—Харків: Вид-во НФаУ «Прапор». 2001. — 407с.
  4. Муравьева Д.А.,Самылина И.А.,Яковлев Г.П.Фармакогнозия:учебник.-Москва: Медицина.2002.-656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська