Фармацевтичне товарознавство

Код модуля: 
ТБСФБ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 16 год., кількість кредитів ЄКТС — 1
Лектори: 
доц. Журахівська Л.Р.
Результати навчання: 
формування споживчих якостей товарів фармацевтичного призначення, функціональні вимоги кожної групи товарів щодо їх призначення, властивості матеріалу, з якого виготовлений товар, методи оцінки якості і правила упаковки, маркування, зберігання та транспортування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
аптечна технологія ліків, хімія і технологія лікарських субстанцій
Зміст навчального модуля: 
Класифікація та кодування товарів. Кількісні та якісні показники якості лікарських засобів (ЛЗ). Номенклатура споживчих властивостей ЛЗ. Стандартизація ЛЗ. Вимоги до матеріалів для виготовлення товарів фармацевтичного призначення. Засоби та методи стерилізації. Товарознавчі операції в аптечній мережі. Тара, закупорювальні засоби, пакувальні матеріали. Лікарські засоби та готові лікарські форми. Організація зберігання фармацевтичних товарів в аптечних та лікувальних закладах.
Рекомендована література: 
  1. В.І. Гридасов, О.В. Винник, Л.М. Оридорога Фармацевтичне товарознавство: Посібник. — Харків: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки». 2002. — 170 с.
  2. Ю.Ф. Кабатов, П.Е. Крендаль Медицинское товароведение: Учебная литература. — Москва: Из-во «Медицина». 1984. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — контрольна робота Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська