Експертиза та контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — не передбачені.; лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
доц. Васильєв В.П.
Результати навчання: 
Метою викладення дисципліни є ознайомлення студентів з принципами проведення експертизи та контролю якості продуктів харчування та косметичних засобів. Завдання викладення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання і практичні навички які дозволять їм проводити експертизу продуктів харчування та косметичних засобів і визначати їх якість.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи товарознавства продуктів харчування
 • Сенсорний та фізико-хімічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів
 • Хімія та технологія косметичних засобів
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретичні основи експертизи, контролю якості та виявлення фальсифікацій продовольчих та косметичних товарів.
 • Предмет та завдання експертизи товарів. Оцінювання якості та безпеки продовольчих та косметичних товарів.
 • Харчове законодавство, стандартизація і сертифікація харчових продуктів.
 • Органолептичні методи оцінювання харчових продуктів і умови їхнього проведення.
 • Експертні методи оцінювання харчових продуктів.
 • Основні етапи і порядок проведення експертизи харчових продуктів.
 • Експертиза, контроль якості, способи та методи виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів.
 • Зерноборошняні товари (зерно, борошно та крупи).
 • Хліб, хлібобулочні та макаронні вироби.
 • Кондитерські товари, цукор та мед.
 • М’ясо та м’ясні вироби.
 • Молоко та продукти його переробки. Вершкове масло.
 • Харчові та кулінарні жири. Майонез.
 • Риба та рибопродукти.
 • Плоди, овочі та продукти їх переробки. Гриби.
 • Смакові товари (чай, кава, пряності та приправи).
 • Безалкогольні напої.
 • Алкогольні та слабоалкогольні напої.
 • Яйця та яєчні товари.
 • Харчові концентрати.
 • Ідентифікація, контроль якості та виявлення фальсифікацій окремих груп парфумерно-косметичних товарів.
 • Засоби догляду за шкірою.
 • Засоби догляду за волоссям та шкірою голови.
 • Декоративна косметика.
 • Засоби гігієни ротової порожнини.
 • Парфумерні товари.
Рекомендована література: 
 1. Смоляр В.І. Харчова експертиза: Підручник. — К.: Здоров’я, 2005. — 448 с.
 2. Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
 3. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. — 460 с.
 4. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. // Под ред. И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна. — М.: Брандес, Медицина, 1988. — 340 с.
 5. И.С.Лурье, А.И.Шаров. Технохимический контроль сырья в кондитерском производстве. — М.: Колос, 2001. — 352 с.
 6. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 1. Хлебобулочные изделия. — М.: ДеЛи, 2000. — 100 с.
 7. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 2. Мучные кондитерские изделия. — М.: ДеЛи принт, 2001. — 141 с.
 8. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 3. Сахар и сахарные кондитерские изделия. — М.: ДеЛи принт, 2001. — 122 с.
 9. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров: Учебник для вузов. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2000. — 286 с.
 10. Технология косметических и парфюмерных средств. Учеб.пособие/ А.Г.Башура, Н.П.Головко, Е.В.Гладух и др. — Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. — 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська, англійська