Економіка будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг і аеродромів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 32 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Терлига В. С.
Результати навчання: 
Ознайомлення студентів з порядком складання та ведення кошторисної документації в процесі будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг і аеродромів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів»,
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них».
Зміст навчального модуля: 
Абсолютна ефективність затрат при будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. Методи визначення величини поточних витрат при будівництві та експлуатації дорожніх об’єктів. Суть ринкової системи, її загальна характеристика. Фінансування експлуатації, ремонту та утримання автомобільних доріг. Склад і структура основних фондів. Амортизаційна політика при будівництві реконструкції та ремонті автомобільних доріг та аеродромів. Договірна ціна на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг і аеродромів. Мотивація праці, структура та система організації заробітної плати. Кредитування підрядних дорожньо-будівельних організацій. Визначення величини поточних витрат при будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг та аеродромів. Види кредитів. Джерела формування інвестиційних ресурсів при будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг.
Рекомендована література: 
  1. Рогожин П. Економіка будівельних організацій. — К, 2001. — 448 с.
  2. Крайник О. П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. — Львів: Інтелект-Захід, 2005. — 296 с.
  3. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Знання, 2003. — 219 с.
  4. Реформування ціноутворення та взаємовідносини у будівництві. /А. В. Беркута, П.І. Губань, Т. О. Шарапова. — К., 2000. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів.
  • Контрольний захід (екзамен) — 80 балів, підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська, російська