Екологія міських систем

Код модуля: 
ЕОНС_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
доц. Нагурський О.А.
Результати навчання: 
Отримання цілісної уяви про екосистеми міста та специфіку урбоекосистем. Відмінність господарювання водними ресурсами. Стан атмосферного повітря. Поводження з відходами. Біоресурси. Вивчення стану ресурсів та планування раціонального використання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія
Зміст навчального модуля: 
Предмет, визначення та цілі урбоекології. Особливості вивчення екології міських систем. Водні ресурси міста. Атмосферне повітря міста. Грунтове середовище міста. Поводження з відходами. Біоресурси міста. Моніторинг природних ресурсів міста. Програми ОПНС міста.
Рекомендована література: 
  1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М., 1990, 637с.
  2. Кучерявий В.П., Каспрук О.І. Природне середовище і сучасне містобудування // Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров`я людини. — Київ, 1996. — С. 94-96.
  3. В.П.Кучерявий. Озеленення населених місць, Львів, в-во «Світ», 2005, 456 с. 4.В.П.Кучерявий. Урбоекологія, Львів, в-во «Світ», 2002, 440 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік, екзамен
Мова навчання: 
українська